SL-2S

阿尔维SL-2S 侧方载入式清洗机可以配合上载和卸载泄水平台工作。该型号配备有栅式泄水托板和自动下压网格以固定较轻物体,托板上下方都有不锈钢喷头。SL-2S侧方载入式清洗适合清洗各种碟子和用具等较小物体以及大件物体例如商用用搅拌缸和大托盘。

SL-2S 清洗机的特点包括:

  •          自动清洗程序
  •          可完全置入
  •          门上配有极限安全开关
  •          重型不锈钢结构
  •          节省空间的紧凑设计
  •          大容量清洗
  •          可使用蒸汽

Alvey SL2S